van een huis een thuis maken

Wij hebben aandacht voor u en onze omgeving

Met de kennis die de afgelopen veertig jaar is opgedaan, hebben wij inmiddels al tienduizenden woningen voorzien van installaties en zorgen wij ervoor dat de installaties van ruim 350.000 woningen dagelijks comfortabel en probleemloos functioneren.

Een duurzame omgeving begint dichtbij huis

Onze missie

Ons werkgebied bevindt zich rondom de woning. Wij helpen onze woningen te verduurzamen door middel van hoogwaardige technologische oplossingen. Wij helpen onze maatschappij bij de elektrificatie van mobiliteit en ontwikkeling naar duurzame energievoorziening. ‪Wij faciliteren een veilige, duurzame en comfortabele leefomgeving. ‪Wij werken samen met onze klanten en leveranciers op een betrouwbare, open en pro actieve manier.

Onze visie

In 2050 moet de gehele woningvoorraad energieneutraal zijn. Technologische ontwikkelingen, ruimtelijke inrichting en de energietransitie zorgen ervoor dat we als installatiebedrijf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van onze woningvoorraad. Digitalisering gaat zorgen voor nieuwe efficiënte oplossingen voor het beheer en onderhoud van installaties.

Onze doelstelling

Van een huis een thuis maken, drijft ons iedere dag om de beste (technische) oplossingen en serviceconcepten te ontwikkelen. Dat doen we door consumentgericht te denken en te handelen. Hierdoor willen wij ons blijven verbeteren, waardoor wij uitgroeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in de Nederlandse woningbouwmarkt. 

Onze klanten

Wij vinden het zeer belangrijk dat onze opdrachtgevers en de eindgebruikers van de installaties tevreden zijn. Zowel over onze service als over de installaties. Omdat we ons blijven verbeteren en constant willen leren, gaan we met opdrachtgevers en eindgebruikers in gesprek. Dat doen we bijvoorbeeld door een NPS-meting. NPS staat voor Net Promoter Score en geeft ons inzicht in de mate waarin klanten en opdrachtgevers onze organisatie aanbevelen aan anderen. Een aantal van die reacties uit het NPS-onderzoek en andere feedbackmomenten delen we graag! Wij nodigen u ook uit om onze enquête in te vullen.

Kernwaarden

Betrokken

Maatschappelijke en technologische veranderingen houden ons scherp. We zijn betrokken bij mens en milieu. We zorgen voor de verduurzaming van de woningvoorraad met slimme systemen. Veilig werken is de norm. Er is oog en aandacht voor elkaar. Zo maken we het verschil.

Verbindend

We staan midden in de samenleving en zijn de verbindende schakel tijdens de energietransitie voor mensen, woningbouw en mobiliteit. We zetten onze expertise in om een meerwaarde te bieden aan onze klanten. Met onze oplossingen leveren we een actieve bijdrage aan gezamenlijke doelen. We delen onze kennis graag om samen verder te komen.

Resultaatgericht

We hebben focus op het behalen van goede resultaten voor onze opdrachtgevers en onszelf. We doen wat we zeggen. We maken duidelijke afspraken en verbeteren dagelijks ons werk. Onze expertises zorgen ervoor dat we de juiste kennispartner zijn.

Ons team

Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam geeft het directieteam dagelijks leiding aan de organisatie. In Rotterdam bevinden zich ook de staffuncties Finance & Control, HR, QHSE, ICT, Commercie en Marketing & Communicatie. De lijnen met de regio's zijn kort, waardoor er veel direct contact is met de collega's in het hele land. Dit zorgt voor een open en transparante cultuur waarin we elkaar durven aanspreken op verbetering. Hierdoor groeien we gezamenlijk en worden we samen beter. We werken hard aan hetzelfde doel en dit merk je ook aan de gedrevenheid van het hele team.

Veiligheid op 1

Comfort Partners zet veiligheid op 1. Dat doen we door het werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materieel en materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want, het bewust veilige gedrag van onze mensen is de basis van onze strategie.

Over de maatregelen rondom het Corona virus en onze werkwijze leest u hier.

 

INNOVATIE: MAAK DE TOEKOMST

We leven in een tijd van grote maatschappelijke en technologische veranderingen. Om hier goed op in te spelen zijn ondernemerschap en wendbaarheid cruciaal. TBI stimuleert innovaties. De jaarlijkse TBI Innovatieprijs stimuleert alle medewerkers om na te denken over oplossingen voor de toekomst. “We hebben innovatie een integraal onderdeel gemaakt van onze bedrijfscultuur. Daarom ben ik ook overtuigd dat deze winnaars, finalisten en deelnemers van de Innovatieprijs echt het ‘topje van de ijsberg’ zijn.” aldus Douwe van den Wall Bake, Innovatiemanager TBI Holdings. 

Zeven finalisten, twee winnaars

Uit dertig hoogwaardige inzendingen werden in 2019, tijdens de voorrondes van de innovatieprijs in oktober, maar liefst zeven inzendingen gekozen. De vakkundige jury koos naast de eerder genoemde teams ook voor:

 • e-CO2tainer – een mobiele energiecontainer (Mobilis en Comfort Partners)
 • Space isolatie – superkrachtige, circulaire spouwmuurisolatie! (ERA Contour)
 • Intelligente Energie Regisseur – energiemanagementsysteem voor woningen (Soltegro)
 • Circulair woonconcept – remontabel houtbouw woning (TBI WOONlab)
 • Kraamkamer voor sociale innovatie – nieuwe manieren van (samen)werken (Croonwolter&Dros – 1HR)
CO2 prestatieladder Comfort Partners

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Comfort Partners houden we rekening met de maatschappelijke effecten van al onze werkzaamheden. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, verkoop en onderhoud, als voor HR, finance en marketingcommunicatie. Daarmee is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons geen project, maar een duidelijke visie op de kernactiviteiten van onze organisatie. 

CO₂-reductie

Het reduceren en voorkomen van CO₂-uitstoot is voor Comfort Partners erg belangrijk. Door constant op zoek te zijn naar mogelijkheden om te verbeteren, ontwikkelen we steeds betere innovaties en initiatieven die bijdragen aan verdere reductie. We werken daarbij samen met ketenpartijen, overheden en kennispartners om een toonaangevend resultaat te behalen. 

CO₂-prestatieladder

We maken bij Comfort Partners gebruik van de CO₂-prestatieladder. Dit instrument helpt bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot en die van leveranciers te kennen. Het helpt om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Daarnaast stimuleert de ladder om de maatregelen uit te voeren en de kennis transparant te delen en om samen met partners actief door te gaan met het verder terugdringen van de CO₂-uitstoot. Momenteel zijn we in voorbereiding om ons binnen afzienbare tijd te certificeren op niveau 4 van deze ladder. 

Carbon Footprint Analyse

Ieder jaar voeren we een Carbon Footprint Analyse (CFA) uit. In dit rapport vindt u onze resultaten over het geanalyseerde jaar. U kunt het laatste CFA-rapport downloaden via onderstaande link.

Certificeringen en lidmaatschappen

 • De internationale ISO 9001-norm vormt een eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 benadrukt het belang van de wensen van de klant, van kwaliteit en van continue ontwikkeling. Door processen en prestaties te verbeteren, voldoet onze organisatie beter aan de behoeften van onze klanten.
 • De internationale ISO 14001-norm bepaalt aan welke eisen een milieumanagementsysteem moet voldoen. Met deze certificering laten wij zien dat u wij onze milieuprestaties willen verbeteren door efficiënter gebruik te maken van grondstoffen en verspilling te reduceren.
 • BRL 6000-21 versie 2019: Sinds 1 oktober 2014 geldt voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een wettelijke certificering. Opdrachtgevers (consumenten of bedrijven, aannemer of installateur) zijn sindsdien verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Onze vestigingen in Zwaag en Heinkenszand zijn in het bezit van dit certificaat.
 • VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met het VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.
 • LidmaatschapTechniek Nederland; Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.
 • OK CV het kwaliteitslabel voor gediplomeerde monteurs: OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel dat is ontwikkeld door Techniek Nederland (de ondernemersorganisatie voor technische installatiebedrijven), VFK (de vereniging van ketelfabrikanten) en de RvO (voorheen Agentschap NL). OK CV krijgt financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onze cijfers

2018 was een een goed jaar voor TBI. De woningmarkt was onverminderd sterk. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om wat we doen nog beter en slimmer te doen. Onze strategie is gericht op drie pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn: economische waardecreatie, maatschappelijke betekenis en de ontwikkeling en ontplooiing van onze mensen. Verbinding is daarbij het sleutelwoord.

Comfort Partners is onderdeel van de TBI en is mede hierdoor een stabiele, financieel gezonde onderneming. In onze financiële jaarverslagen zijn onze cijfers terug te lezen. Deze kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken. Een volledig overzicht van de cijfers van alle TBI-ondernemingen vindt u hier. Indien u vragen heeft over de cijfers kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor in Gouda. 

"Wij hebben AANDACHT VOOR WONEN voor nu en in de toekomst." Zo maken wij het VERSCHIL!

Contact met ons