Drie strategische pijlers

Goede vooruitzichten zijn niet alleen afhankelijk van de markt. De juiste strategische keuzes zijn eveneens van wezenlijk belang voor de verdere toekomst van Comfort Partners en onze medewerkers. 

De komende jaren is onze strategie gericht op drie pijlers:

  1. Ontwikkeling van medewerkers
  2. Duurzaam installeren
  3. Onderscheidend portfolio


Ontwikkeling van medewerkers

De energietransitie en digitalisering van installaties en bedrijfsprocessen stellen veranderende eisen aan onze medewerkers. Tevens hebben we een hoog ambitieniveau en willen wij een toonaangevend installatiebedrijf zijn waar medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar blijven. Werknemers wordt gevraagd zich optimaal te ontwikkelen op het gebied van veiligheid en vakkennis. Comfort Partners biedt hiervoor een veilige en gezonde werkomgeving met voldoende ontplooiingsmogelijkheden. Dit doen we door opleidingen aan te bieden via het TBI Leerportaal, de TBI acdmy en onze eigen bedrijfsschool. We blijven ook nadrukkelijk op zoek naar mensen met een passie voor techniek. Als dienstverlener vinden we integriteit en een service- en klantgerichte houding zeer waardevol. We komen immers ‘bij de mensen thuis’.

Duurzaam installeren

Duurzaam ondernemen is steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgevers en de energietransitie betekent een grote opgave voor de installatiebranche. Wij streven ernaar een belangrijke rol in deze opgave te vervullen door duurzame installaties uit te voeren in en rondom woningen. De medewerkers worden gestimuleerd om kritisch en creatief naar de bedrijfsactiviteiten te kijken en innovatieve ideeën te ontwikkelen voor onze opdrachtgevers. Op deze manier streeft Comfort Partners gezamenlijk naar duurzame installatieoplossingen voor opdrachtgevers en creëren we kansen voor de onderneming.

Onderscheidend portfolio

De energietransitie daagt de installateur uit om duurzame proposities te ontwikkelen. Dit gaat Comfort Partners doen voor Projecten (Nieuwbouw & Transformatie) en Beheer & Onderhoud & Renovatie. Een goede projectbeheersing en verscheidenheid in de orderportefeuille zijn noodzakelijke voorwaarden voor een gezond rendement en een solide financiële positie. We gaan onze marktpositie versterken door dichtbij de klantvraag te innoveren. Door te denken vanuit de processen van de klanten zorgt Comfort Partners voor aansluiting op de markt.