Partners

Elektrisch rijden en laden

Natuurlijk wilt u ook gastvrij zijn naar bezoekers die met een elektrische auto uw locatie bezoeken. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp, realisatie en beheer van grotere laadpleinen met meer dan 10 laadpunten. Als uw organisatie elektrische auto's gebruikt, laadt u die ook graag zo dicht mogelijk bij uw bedrijfsgebouwen op. Comfort Partners adviseert u graag bij het maken van de juiste keuze. Vervolgens installeren we deze zo dicht mogelijk bij uw pand en voorzien we de laadpunten van professioneel onderhoud. Zo zorgen we samen met onze premium partners dat u en uw relaties goed voorbereid op weg kunnen.

Bij Comfort Partners volgen onze monteurs regelmatig diverse cursussen op het gebied van de nieuwste laadpunttechnologie. De kennis die ze daarbij op doen gebruiken zij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo verzekeren we u dat de aangeschafte laadpunten ook uitstekend worden geïnstalleerd.

Duurzaam wonen en rijden

We zitten midden in de energietransitie. Installatietechniek speelt hierin een belangrijke rol. We lopen als land voorop en verwachten nog veel innovaties op dit gebied. Comfort Partners draagt met haar projecten en diensten bij aan de doelstellingen van Nederland. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en duurzame technieken en adviseren u graag over de mogelijkheden en innovaties.

Bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Energie van de zon

Bij duurzaam wonen, hoort duurzame energie. Bij Comfort Partners helpen we u met het verduurzamen van uw woningvoorraad. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van het installeren van zonnepanelen. Afhankelijk van uw situatie, kijken we samen met u, naar de meest optimale oplossing voor uw woningvoorraad. Geen dak is immers hetzelfde. 

Comfort Partners is voor woningcorporaties de kennispartner als het gaat om slimme inzet van tekorten en overschotten van elektriciteit en warmte. Welk model, type of merk is het voordeligst en wat is de duurzaamste oplossing? We begrijpen dat u hier niet altijd alleen uit komt. Daarom staat de Manager Duurzaamheid van Comfort Partners voor u klaar. We beantwoorden graag al uw vragen en kijken naar de oplossing die het beste bij uw woningvoorraad past!

Gasloos (ver-)bouwen

Onze woningen zullen in de toekomst niet meer verwarmd worden met behulp van aardgas; wij bieden daarom op steeds grotere schaal installaties voor gasloos wonen, zoals warmtepompen en andere all-electric oplossingen; onze corebusiness wordt duurzaam! De energie die wonen comfortabel maakt zal in de toekomst decentraal worden opgewekt, uw eigen woning wordt de plek waar energie wordt geproduceerd. Dit kan ook nu al met behulp van onze installaties, zoals topkwaliteit zonnepanelen met opbrengstgarantie. Wij ontwikkelen daarnaast wijk- en buurtconcepten voor de opwek en lokale uitwisseling van duurzame energie.

Predictive maintenance

Kennis over energieverbruik in woningen is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Die kennis vergaren wij door slim gebruik te maken van open data, en data uit woningen die we samen met onze klanten genereren. Slimme verbonden woningen spelen in op de moderne klantvraag, energiedoelstellingen en de datadriven maatschappij.
We richten ons hierbij op belangrijke thema’s voor woningcorporaties; een hogere veiligheid, een efficiëntere communicatie, een zuiniger energieverbruik en een comfortabeler woonklimaat. Predictive maintenance maakt alle relevante data volledig inzichtelijk en helder. Door gerichte data-analyse zijn de partijen hierdoor in staat om nieuwe contractvormen, gebaseerd op voorspellend onderhoud, aan te bieden. Energiemanagement stelt ons in staat een effectieve bijdrage te leveren aan de besparingsdoelstellingen en leveren direct financieel voordeel op voor de klant.

TBI WOONlab is een samenwerking tussen TBI-ondernemingen ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep. In samenwerking met Comfort Partners, Voorbij Prefab en WTH hebben wij een innovatielab voor wonen opgericht. In dit TBI WOONlab ontwikkelen we samen met opdrachtgevers en consumenten nieuwe processen en producten voor nieuwbouw en energetische woningverbetering met als doel optimaal antwoord te geven op de vraag van de klant.

Kristallisatiewarmte

In Zeeland worden woningen verwarmd met een ijsbuffersysteem onder de grond. Het systeem bestaat uit een bak met water, waar warmte uitgehaald wordt tot het water bevriest. Met de energie die daarbij vrijkomt wordt de woning verwarmd. 

Warmtenetten en stadswarmte

Geothermische energie is de energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van warmte-energie wordt de warmte vanuit het binnenste van de aarde gehaald. Aardwarmtewinning wordt met de jaren steeds meer rendabel en is bovendien een zeer duurzame manier van energiewinning. Het grote voordeel van geothermische energie ten opzichte van energie zoals wind, water en zon is dat het niet afhankelijk is van de weersomstandigheden.

Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar. In veel stedelijke gebieden zijn al warmtenetten aanwezig waar gebruik wordt gemaakt van restwarmte. Die warmte kan worden gebruikt om water te verwarmen. Dat water, dat een temperatuur heeft die hoog genoeg is om huizen mee te verwarmen, wordt in goed geïsoleerde buizen naar woonwijken of andere gebouwen getransporteerd. Daar wordt de warmte gebruikt voor verwarming en warm water. Een warmtenet kan gebruikt worden om met die warmte hele straten en wijken aardgasvrij te maken.

Duurzaam gebruik van warmtenetten

Vehicle-to-grid-technologie

Drukte. Overal om ons heen. Er rijden 8.5 miljoen personenauto’s over de Nederlandse wegen en per auto is de CO2-uitstoot gemiddeld 120,5 gram. Dit heeft diverse gevolgen voor onze leefomgeving. Verandering is dus nodig, zeker op het gebied van mobiliteit. Met toepassingen als de Stella Vie maken we gebruik van energie en integreren we bidirectioneel laden in de zonne-auto. Daarmee kan Stella Vie zichzelf opladen met schone energie en met behulp van Vehicle-to-grid-technologie deze energie terug leveren aan het elektriciteitsnet. Daarmee brandt er ook licht thuis.

Presentatie van de Stella Vie

BENG, de nieuwe rekenmethodiek voor energiezuinig bouwen

De bouw- en installatiesector krijgt dit jaar te maken met de introductie van BENG, de nieuwe rekenmethodiek voor energiezuinig bouwen. Deze Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-wetgeving vervangt de huidige EPC-methodiek. Hoewel BENG een logische en noodzakelijke ontwikkeling is, leidt de nieuwe wetgeving tot heel wat ingrijpende consequenties.

BENG is al in werking getreden

Voor overheidsgebouwen is BENG al sinds 1 januari 2020 in werking; per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwprojecten aan de BENG-eisen voldoen. Aanleiding voor de herziening van de huidige EPC-bepalingsmethode is dat er in de oude versie diverse vernieuwende energieaspecten ontbraken. De nieuwe Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8800, die aan de basis ligt van BENG, brengt hier verandering in.

BENG-eisen verschillend per type gebouw

De BENG-eisen zijn verschillend voor ieder gebouwtype. Op de RVO-website worden verschillende voorbeelden gegeven van hoe te voldoen aan BENG voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Duidelijk komt naar voren dat de samenhang tussen het beperken van de energievraag en het gebruik van innovatieve duurzame technieken nog groter wordt dan in de huidige EPC. Verder kun je er lezen dat de energieprestatie bij BENG wordt vastgesteld aan de hand van drie individueel bepaalde eisen:

Energiebehoefte
De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2/jr). Hierbij zijn de aandachtspunten:

  1. Het stedenbouwkundig ontwerp, de oriëntatie en de verhouding ten opzichte van het gebruiksoppervlak (compactheid).
  2. De isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en zonwering.

Energiegebruik
De hoeveelheid fossiele energie in kWh per m2 gebruiksoppervlak die per jaar nodig is voor verwarming, koeling en warm tapwater. Hierbij zijn de belangrijkste aandachtspunten:

  • Efficiënte installaties, zoals laag-temperatuur-afgiftesystemen, korte warmtapwaterleidingen, warmteterugwinning en warmtepompen.

Het aandeel hernieuwbare energie
Het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik met als belangrijkste aandachtspunt:

  • Het toepassen van bodemenergie, warmtepompen, het gebruik van zonneboilers en PV, het gebruik van omgevingswarmte, en (indien hernieuwbaar) externe warmtelevering.

"Wij hebben AANDACHT VOOR WONEN voor nu en in de toekomst." Zo maken wij het VERSCHIL!

Informatie over onze organisatie