Beheer en onderhoud

In de bestaande bouw is het enorm belangrijk om gebruik te maken van hoogwaardige installaties. Comfort Partners ondersteunt de zakelijke markt, VVE's, beleggers, vastgoedbeheerders en corporaties, door de installaties te onderhouden, aan te passen of te vervangen. In grote of kleine hoeveelheden. Altijd met veel verantwoordelijkheid en een klantgerichte aanpak. Zo maken we de woningen niet alleen gezonder en veiliger, maar ook duurzamer en slimmer.

We onderhouden installaties in onroerend goed; van bestaand wooncomplex tot nieuwbouw projecten.

Regelmatig onderhoud aan de installaties in woningen en woongebouwen voorkomt storingen, onveilige situaties en onnodig energieverbruik. Daarnaast zorgt het ook voor het verhogen van de levensduur van de installaties, het verlagen van het energieverbruik en bevordert het de duurzaamheid. Bij Comfort Partners staan we altijd klaar. 

Alle projecten

Lees meer

Ok cv - veilig, betrouwbaar en besparend onderhoud

OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel dat is ontwikkeld door UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor technische installatiebedrijven), VFK (de vereniging van ketelfabrikanten) en de RvO (voorheen Agentschap NL). OK CV krijgt financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij maken van een huis een thuis. Zo maken wij het verschil.

Contact opnemen